Phaidra


 

Улога сведока у откривању и доказивању кривичног дела (sr)

Description ():

Author: Саша Атанасов

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12929

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

сведок, правни положај, фазе поступка, процесни ток доказивања,бележење исказа, основи психологије исказа, криминалистичко-тактичка правила. (Serbian)

Witness, legal status, stage of the process, the process of the proving,record of testimonies, the basics of psychology in the testimony, criminal-tactical rules. (Serbian)