Phaidra


 

Улога сведока у откривању и доказивању кривичног дела (sr)

Opis ():

Autor: Саша Атанасов

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12929

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi