Phaidra


 

Утицај породице на развој социјалних компетенција ученика (sr)

Opis ():

Autor: Татјана Компировић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12902

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi