Phaidra


 

Демографски развој Ниша према подацима у матичним књигама (1879 – 1900) (sr)

Opis ():

Autor: М. Милош Марсенић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12893

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

демографија, Ниш, становништво, матичне књиге, рађање, венчање, смрт; ( srpski)

demography, Nis, population, register, birth, marriage, death ( srpski)