Phaidra


 

Техно-економска анализа светлосних извора у инсталацијама јавног осветљења као основ за одређивање оправданости замене натријумових сијалица високог притиска лед изворима (sr)

Opis ():

Autor: В. Андреј Ђуретић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12836

ne

da

Autorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)