Phaidra


 

Техно-економска анализа светлосних извора у инсталацијама јавног осветљења као основ за одређивање оправданости замене натријумових сијалица високог притиска лед изворима (sr)

Opis ():

Autor: В. Андреј Ђуретић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12836

06.09.2016 - 11:56:35

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

В. Андреј Ђуретић

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Небојша Арсић