Phaidra






 

Детерминанте промена пословања и њихов утицај на управљање савременим маркетингом (sr)

Opis ():

Autor: Ивана Ђелошевић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:12831

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)