Phaidra


 

Terminologija preljube u Vulgati i njen društveni, istorijski i kulturni kontekst (sr)

Opis (sr): Klasične nauke - Latinska lingvistika / Classics Datum odbrane: 25.05.2016.

Autor: Milena Z., 1979- Joksimović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Latinski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Književnost → Klasične književnosti (opšti deo)

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:11969

o:11969

Terminologija preljube u Vulgati i njen društveni, istorijski i kulturni kontekst ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Terminology of adultery in Vulgate and its social, historical and cultural context : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Klasične nauke - Latinska lingvistika / Classics Datum odbrane: 25.05.2016. ( srpski)

adulterium, moechus, fornicatio, Jeronim, Vulgata, latinski jezik, hrišćanstvo, preljuba, prostitucija, Biblija ( srpski)

adulterium, moechus, fornicatio, Jerome, Vulgate, Latin language, christianity, adultery, prostitution, Bible (engleski)

da

Identifikatori

48088335