Phaidra


 

Nastava leksike i razvoj leksičke kompetencije u početnoj nastavi italijanskog jezika na akademskim studijama (sr)

Opis (sr): Primenjena lingvistika - Metodika nastave, Usvajanje stranog jezika / Applied linguistics - Teaching methodology, Foreign language acquisition
Datum odbrane: 10.10.2014.

Autor: Jelena. 1979- Drljević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Italijanski jezik

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:10069

o:10069

Nastava leksike i razvoj leksičke kompetencije u početnoj nastavi italijanskog jezika na akademskim studijama ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Lexicology teaching and lexical competence development in initial Italian language teaching at academic studies (engleski)

srpski

Primenjena lingvistika - Metodika nastave, Usvajanje stranog jezika / Applied linguistics - Teaching methodology, Foreign language acquisition
Datum odbrane: 10.10.2014. ( srpski)

leksička kompetencija, strani jezik, italijanski jezik, akademske studije, nastava leksike ( srpski)

lexical competence, foreign language, the Italian language, academic studies, lexicology teaching (engleski)

da

Identifikatori

47131151