Title (srp)

Разлике у нивоу моторичких, когнитивних, конативних димензија и социјалног статуса атлета и сарадника и њихов утицај на успешност у фудбалској игри

Author

Поповић, Милош

Contributor

Станковић, Верољуб

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode