Title (srp)

Povezanost infekcije i genotipova humanog citomegalovirusa sa kliničkim ispoljavanjima u bolesnika sa hematološkim malignitetima : doktorska disertacija

Author

Janković, Marko, 1987-

Contributor

Jovanović, Tanja, 1957-
Ćupić, Maja, 1962-
Vujić, Dragana, 1960-
Stanković-Đorđević, Dobrila, 1957-

Description (eng)

The human cytomegalovirus (HCMV) is a ubiquitous pathogen. Cytomegalovirus infection is considered one of the most severe complications in patients with hematologic malignancies undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).Variations in genes encoding glycoproteins B (gB) and N (gN), important in viral replication and immunity, give rise to different HCMV genotypes. Although there is evidence that these variants play a significant role in disease pathogenesis, no clinical manifestation has been decidedly associated with any genotype. Moreover, the apparent diversity in gB and gN genotype distribution has not been fully elucidated. Albeit most factors leading to HCMV infection have been explored, the role of age, gender, type of allogeneic HSCT and underlying disease (malignancy vs non-malignant disease) were rarely studied. Finally, the relation between HCMV infection and blood cancer genesis is yet to be unraveled.The aim of this doctoral dissertation is to study the association between HCMV infection and genotypes and clinical manifestations in patients with hematological malignancies.The results have shown gB4 and gN1 to be the most prevalent genotypes in children undergoing HSCT. Viral infection was significantly associated with graft-vs-host disease. Serological analysis pointed to a possible protective effect HCMV might proffer against the emergence of B-cell neoplasia.More detailed studies on HCMV molecular epidemiology are warranted in order to yield a precise gB and gN genotype layout. The association between HCMV infection and B-cell malignancies, especially the tentative safeguarding effect the virus may bestow, should be further investigated. Similar research would expand our understanding of the clinical significance of HCMV infection.

Description (srp)

Humani citomegalovirus (HCMV) je ubikvitaran patogen. U osoba sa hematološkim malignim bolestima i alogenom transplantacijom matičnim ćelijama hematopoeze (TMĆH) HCMV infekcija se smatra jednom od najopasnijih komplikacija.Varijacije u genima koji kodiraju glikoproteine B (gB) i N (gN), važne u virusnoj replikaciji i imunskom odgovoru, uslovljavaju pojavu različitih genotipova HCMV. Postoje dokazi da varijante ovog virusa igraju bitnu ulogu u patogenezi bolesti, premda nijedna klinička manifestacija nije nedvosmisleno povezana ni sa jednim genotipom. Takođe, za raznolikost u distribuciji HCMV gB i gN genotipova za sada nema definitivnog objašnjenja.Iako je većina činilaca koji dovode do HCMV infekcije istražena, uloga uzrasta, pola, tipa alogene transplantacije i osnovnog oboljenja (maligna vs nemaligna bolest) su retko ispitivane.Konačno, uloga ovog virusa u genezi malignih bolesti krvi je i dalje nejasna.Cilj ove doktorske disertacije je ispitivanje povezanosti infekcije i genotipova HCMV sa kliničkim ispoljavanjma kod bolesnika sa hematološkim malignim bolestima.Rezultati istraživanja su pokazali da su najčešći genotipovi u populaciji dece kod koje je urađena TMĆH gB4 i gN1. Citomegalovirusna infekcija je bila značajno povezana sa bolešću kalema-protiv-domaćina. Serološka analiza je ukazala na moguće protektivno dejstvo HCMV infekcije u odnosu na nastanak B-ćelijskih neoplazija.Zaključci ove doktorske teze su da postoji neophodnost detaljnijeg ispitivanja molekularne epidemiologije HCMV, kao i odnosa HCMV infekcije i zloćudnih tumora porekla B-ćelija i hematoloških malignih oboljenja uopšte. Ovakva i slična istraživanja bi proširila naša saznanja o kliničkom značaju HCMV infekcije.

Description (srp)

Medicina - Molekularna medicina / Medicine -Molecular medicine Datum odbrane: 30.09.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Medicinska mikrobiologija

cytomegalovirus, glycoprotein B, glycoprotein N, seroprevalence, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, hematologic malignancy, risk factors, clinical manifestations, oncoprotection

Identifiers