Title (srp)

Metoidioplastika kao varijanta faloplastike u hirurgiji promene pola iz ženskog u muški: doktorska disertacija

Author

Stojanović, Borko, 1982-, 73199113

Contributor

Đorđević, Miroslav, 1965-, 12684647
Bižić, Marta, 1977-, 73198601
Bumbaširević, Marko, 1954-, 12416103
Aleksić, Predrag, 1963-, 533351
Jovanović, Milan

Description (srp)

Metoidioplastika predstavlja varijantu faloplastike kod transmuškaraca i bazira se na kreiranju penisa od hormonski hipertrofičnog klitorisa, rekonstrukciji uretre i skrotuma. Ciljevi metoidioplastike su izgled muških genitalija, očuvana erogena osetljivost penisa i mokrenje u stojećem stavu. Procedura se može izvesti samostalno, ili u jednom aktu sa mastektomijom i/ili histerektomijom. Ciljevi: Ciljevi studije su definisanje: parametara ishoda metoidioplastike i, na osnovu njih, optimalne hirurške tehnike i njenih rezultata; metode izbora za rekonstrukciju uretre; preporuka za kompletnu hiruršku tranziciju u jednom aktu; analiza efekata metoidioplastike na kvalitet života i psihoseksualno zdravlje transmuškaraca. Materijal i metode: Kod ukupno 55 transmuškaraca je od 2011. do 2019. godine urađena metoidoplastika, kao samostalna procedura ili u kombinaciji sa histerektomijom i/ili mastektomijom. Ispitanici su podeljeni u grupe na osnovu tipa hirurške intervencije i metode uretroplastike. Kontrolnu grupu čini 45 ispitanika muškog pola, prethodno operisanih zbog hipospadije. Definisani su hirurški, estetski, funkcionalni i psihoseksualni parametri ishoda metoidioplastike, a rezultati analizirani deskriptivnim i analitičkim statističkim metodama. Ispitanici su popunjavali upitnike o zadovoljstvu rezultatima operacije i kvalitetu života pre i posle operacije. Rezultati: Period postoperativnog praćenja iznosi od 12 do 114 meseci (srednja vrednost 49 meseci). Prosečno vreme trajanja operacije je 230 minuta, a prosečna dužina hospitalizacije 4,3 dana. Stopa komplikacija je 25%, nezavisno da li je metoidioplastika rađena samostalno ili u jednom aktu sa histerektomijom i mastektomijom. Uretroplastika graftom bukalne mukoze i režnjem male usne ima najbolje rezultate u vidu najmanjeg stepena uretralnih komplikacija (3,8%), najveće dužine penisa (7,3cm) i najveće prosečne uroflow vrednosti (13,5 ml/s). Mokrenje u stojećem stavu je moguće u 97,5% slučajeva. Nema razlike u uroflow vrednostima između ispitivane i kontrolne grupe. Više od 90% ispitanika je zadovoljno rezultatima operacije, dok je kod svih registrovano poboljšanje kvaliteta života nakon metoidioplastike. Zaključci: Metoidioplastika ima odlične estetske, funkcionalne i psihoseksualne rezultate, uz značajno poboljšanje kvaliteta života. Prava ("Beogradska") metoidioplastika je tehnika izbora, dok je zlatni standard za rekonstrukciju uretre kombinacija grafta bukalne mukoze i režnja male usne. Metoidioplastika sa histerektomijom i mastektomijom u jednom aktu predstavlja bezbednu i efikasnu proceduru. Nedostatak metoidioplastike je mali neofalus što onemogućava penetrativni seksualni odnos.

Description (srp)

Medicina - Rekonstruktivna hirurgija / Medicine- Reconstructive surgery Datum odbrane: 30.09.2021.

Description (eng)

Metoidioplasty presents a variant of neophalloplasty in transmen, and consists in creation of the neophallus from hormonally enlarged clitoris, urethroplasty and scrotoplasty. Goals of metoidioplasty are male appearance of genitaliia, preserved erogenous sensitivity of the neophallus and voiding in standing position. This procedure can be performed with hysterectomy and mastectomy as a one-stage surgery. Aims: Aims of this study are to define: main outcome measures of metoidioplasty and their results; best surgical technique; method of choice for urethroplasty; advantages and disadvantages of one-stage surgery that includes metoidioplasty, hysterectomy and mastectomy; as well as effects of surgery on quality of life and psychosexual outcomes. Materials and methods: Totally 55 transmen underwent metoidioplasty as a single procedure, or simultaneously with hysterectomy and mastectomy, between 2011 and 2019. Patients are divided into groups according to type of surgical procedure and type of urethroplasty. Control group consists of 45 male patients who previously underwent hypospadias repair. Primary outcome measures are divided into surgical, esthetical, functional and psyshosexual; and results are analyzed using descriptive and analytic statistical methods. Questionnaires on quality of life and patient-reported satisfaction are used. Results: Follow-up ranged from 12 to 114 months (mean 49 months). Mean surgery time is 230 minutes, and mean hospital stay 4.3 days. Complication rates are 25% in both groups. Urethroplasty using combined buccal mucosa graft and labia minora flap has best outcomes: lowest rate of urethral complications (3.8%), longest neophallus (7.3cm) and best uroflow results (13.5 ml/s). Voiding in standing position is achieved in 97.5% of cases. There was no statistically significant difference in uroflow results between group of transmen and control group. More then 90% of patients are satisfied with surgical results, while improvement in quality of life is registered in all cases. Conclusions: Metoidioplasty has excellent esthetical, functional and psychosexual outcomes, and results in significant improvement in quality of life. Belgrade metoidioplasty proved as the best surgical technique, while combined buccal mucosa graft and labia minora flap presents method of choice for urethral reconstruction. One-stage gender affirmation surgery presents viable, safe and efficient procedure. The main disadvantage of metoidioplasty is small neophallus without possibility for penetrative sexual intercourse.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

gender affirmation surgery; phalloplasty; metoidioplasty; clitoris; anatomy;urethroplasty; buccal mucosa graft; genital flaps; quality of life

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Medicina (29) -- Hirurgija (2942) -- Plasti?na i rekonstruktivna hirurgija (294202)

Identifiers