Title (srp)

Значај клиничког и дијагностичког аспекта у прогностичкој процени плућне емболије

Author

Митић, Јаворка

Contributor

Перић, Владан

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/