Title (srp)

Процена знања, ставова и понашања студената Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици у вези ХИВ инфекције

Author

Милић, Ј.Марија

Contributor

Стевановић, Јасмина

Description (eng)

The aim of this study was to assess knowledge, attitudes and behaviors regarding HIV infection and associated factors among students of the University of Pristina temporarily seated in Kosovska Mitrovica. A cross-sectional study included 1,017 first- and fourth-year students during the 2013/2014 academic year. The majority of students showed adequate HIV related knowledge and a positive attitude towards persons living with HIV (PLHIV). A high level of stigmatization of drug addicts, homosexual persons and sex workers as well as low condom use and low HIV testing rate were observed. Factors associated with higher HIV-related knowledge and low level of stigmatization of PLHIV were being older, studying health-related disciplines, positive attitude towards high risk populations for acquiring HIV, previous contact with PLHIV, and higher self-perceived risk for HIV. Having higher HIV-related knowledge and stronger positive attitudes towards PLHIV were neither associated with more frequent condom use nor with previous HIV testing However, having higher HIV-related knowledge and stronger positive attitudes were associated with having positive approach to HIV testing. Our results highlight the need to introduce sex education in schools, as well as to provide special inclusion and education programs about HIV in the university setting.

Description (srp)

Циљ ове студије био је проценa знањa, ставовa и понашањa повезаних са ризиком од инфицирања HIV-ом код студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, као и фактора повезаних са истраживаним параметрима. Студијом пресека обухваћено је 1.017 студената прве и четврте године, током школске 2013/2014 године. Већи део студената који су учествовали у нашој студији показао је адекватно знање о HIV-у и позитиван став према HIV позитивним особама. Уочен је висок степен стигматизације корисника дрога, хомосексуалаца и сексуалних радница, ниска учесталост употребе кондома и ниска стопа тестирања на HIV. Фактори повезани са већим знањем и мањом стигматизацијом HIV позитивних особа били су: старији узраст, студирање биомедицинских наука, позитиван став према кључним популацијама, претходни контакт са HIV позитивним особама и свесност о постојању ризика заражавања HIV-ом. Веће знање и позитивнији ставови нису показали повезаност са чешћом употребом кондома код студената и тестирањем на HIV, али су били повезани са позитивним приступом према тестирању на HIV. Наши резултати указују на потребу увођења сексуалног образовања у школама, као и организације посебних инклузионих и едукативних програма у вези са HIV-ом на универзитету.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/