Title (srp)

Утицај кинезитерапије на снагу и обим мишића горњих екстремитета код болесника на хемодијализи

Author

Јакшић, Д.Маша

Contributor

Столић, Радојица

Description (srp)

Увод: Вежбање као терапеутски поступак код пацијената на хемодијализи, није рутински примењиван као што је то пракса код пацијената са срчаним и респираторним болестима. До сада постоје докази о значајним корисним ефектима редовног вежбања на физичку спремност, кардиоваскуларни систем и квалитет живота код ове популације. Такође је утврђено је да физичка активност веома ефикасно превенира атеросклерозу код пацијената на хроницној хемодијализи. Циљеви истраживања: Утврдити ефекат кинезитерапије на повећање обима и снаге мишића горњих екстремитета,утврдити значај кинезитерапије на побољшање анемијског статуса болесника на хемодијализи ,утврдити утицај кинезитерапије на психосоцијални статус болесника на хемодијализи. Материјал и методе: Студија је дизајнирана као проспективна, клиничка и нерандомизована, а делом и као пресек студија у Одељењу за хемодијализу Здравственог центра у Косовској Митровици. У истраживању је укључено 25 пацијената, 18 мушкараца и 7 жена, најмлађи пацијент је имао 19 а најстарији 74 године, студија је трајала осам недеља. Болесници су лечени програмом хроничне хемодијализе, најмање шест месеци. Дијализни третмани се обављају сваког дана, осим недељом. Пацијенти су распоређени у две групе: преподневну и поподневну смену, у трајању од по 4 сата. Сви болесници су дали писмену сагласност за учешће у студији. Програм активног вежбања за јачање мишића организован је у прва два сата хемодијализног третмана у трајању од 20-30 минута и подразумевао је: 1. Активне вежбе са отпором за јачање мишића раменог појаса, надлактице и подлактице, при чему је отпор тег од 1 kg. Вежбе се изводе на руци на којој се не налази артериовенска фистула. У склопу вежби вршени су покрети аддукције, абдукције и ротације у зглобу рамена, затим покрети флексије и екстензије у зглобу лакта. 2. Вежбе за јачање мишића шаке: За јачање снаге мишића шаке користи се апарат Digi-Flex Hand&Finger Exercise System (Слика 1), јачине 0,7 kg. Вежбе се изводе на руци на којој се не налази артериовенска фистула. Резултати: Хамилтонов скор депресије (p<0,001), мишићна снага шаке руке на којој се не налази фистула (p<0,001), Обим надлакта руке на којој се не налази АВФ (p=0,003), Обим подлактице руке на којој се не налази АВФ (p<0,001), пре и након вежбања, били су статистички значајни параметри. Закључак: Физичка активност у оквиру медицинске рехабилитације код болесника на хемодијализи има позитиван ефекат на квалитет живота и успешност хемодијализног третмана код ове популације.

Description (eng)

Intoduction: Although there is substantial evidence that physical therapy has beneficial effects on patients receiving haemodialysis, it is not conducted routinely. Objectives: To determine the effect of kinesitherapy on the improvement of upper limb muscle strength and range of movement, improvement of anemic and psychosocial status in patients receiving haemodialysis. Material and methods: The study was conducted in the Haemodialysis unit of the Medical Centre in Kosovska Mitrovica and lasted for two months. It included all patients receiving haemodialysis. Physical exercises lasting 20-30 minutes were conducted during the first two hours of haemodialysis, according to the protocol for improving muscular strength of the shoulder girdle, upper arm and forearm as well as hand strength. Regarding laboratory clinical parameters, routine biochemical parameters and clinical variables that were relevant for the objectives of our study were recorded. Results: The Hamilton Depression Rating Scale (p<0,001), muscular strength of the hand (p<0,001), range of motion of the upper arm (p=0,003) and forearm (p<0,001), before and after conducting exercises, were statistically significant. Conclusion: Physical exercise in patients receiving haemodialysis may lower rates of depression, improve the muscular strength of hands and the range of motion of the upper limb muscles.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/