Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Виолете М. Стефановић "Одређивање садржаја макроелемената и микроелемената у узорцима печурке мацролепиота процера и земљишним супстратима из Расинског округа"

Contributor

Mutić, Jelena, 1969-
Tešić, Živoslav, 1953-
Čakmak, Dragan, 1964-

Description (srp)

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Violete M. Stefanović "Određivanje sadržaja makroelemenata i mikroelemenata u uzorcima pečurke macrolepiota procera i zemljišnim supstratima iz Rasinskog okruga"

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

Stefanović, Violeta M., 1970- – Doktorska disertacija – Izveštaji