Title

Реферат о завршеној докторској дисертацији Александра Ђукића "Моделирање емисије загађења кишног отицаја са урбаних сливова"

Contributor

Lekić, Branislava, 1973-
Prodanović, Dušan, 1960-
Rajaković, Ljubinka, 1951-
Stanić, Miloš, 1964-
Naunović, Zorana, 1976-

Description

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Aleksandra Đukića "Modeliranje emisije zagađenja kišnog oticaja sa urbanih slivova"

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved

Subject

Đukić, Aleksandar R., 1965- – Doktorska disertacija – Izveštaji