Title (srp)

Повезаност економског раста и субјективног благостања

Author

Mentus, Vladimir S. 1987-

Contributor

Vuletić, Vladimir, 1965-
Cvejić, Slobodan, 1965-
Popadić, Dragan, 1955-
Arandarenko, Mihail, 1963-

Description (srp)

У дисертацији се разматра повезаност између економског раста и промена субјективног благостања популација економски развијених земаља. Конкретније, првенствено се врши преиспитивање тзв. Истерлиновог парадокса, односно тезе да економски раст и промене субјективног благостања популација дугорочно нису повезани.Основном анализом обухваћено је по четрнаест развијених европских земаља у периодима, са једне стране, од 2002. до 2014. и, са друге стране, од 1990. до 2008. године.

Description (srp)

UDK=316:33(043.3)

Description (eng)

In this doctoral thesis, the relationship between economic growth and changes in subjective well-being of populations in economically developed countries is examined. More specifically, the Easterlin paradox has been reassessed, i.e. the view that economic growth and changes of subjective well-being of populations are not related in the long term. Analysis includes fourteen developed European countries within periods 2000-2014 on the one hand, and 1990 to 2008 on the other.

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Filozofija (03) -- Socijalna filozofija (0311)