Title

Реферат о завршеној докторској дисертацији Тамаре М. Синобад "Евалуација фотометријских метода у испитивању димензионалне стабилности еластомерних отисних материјала"

Contributor

Dodić, Slobodan, 1968-
Lazić, Vojkan, 1963-
Popović, Dušan, 1966-

Description

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Tamare M. Sinobad "Evaluacija fotometrijskih metoda u ispitivanju dimenzionalne stabilnosti elastomernih otisnih materijala" (01.04.2016)

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved

Subject

Sinobad, Tamara M., 1976- – Doktorska disertacija – Izveštaji