Title (srp)

Реферат о завршеној докторској дисертацији Слободана В. Мићовића "Проспективно рандомизовано испитивање безбедности и ефективности хируршке реваскуларизације миокарда после имплантације каротидног стента у односу на симултану каротидну и коронарну хируршку реваскуларизацију"

Contributor

Perić, Miodrag
Sagić, Dragan
Arsov, Vladislav

Description (srp)

Izveštaj Komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije Slobodana V. Mićovića"Prospektivno randomizovano ispitivanje bezbednosti i efektivnosti hirurške revaskularizacije miokarda posle implantacije karotidnog stenta u odnosu na simultanu karotidnu i koronarnu hiruršku revaskularizaciju" (15.01.2016) Datum odbrane: null

Object languages

Serbian

Date

2016-01-15

Rights

© All rights reserved

Subject

Mićović , Slobodan V., 1966- – Doktorska disertacija – Izveštaji